Iaido & Jodo

Göteborgs Budosällskap Shobukan erbjuder träning i de klassiska japanska budoarterna Iaido och Jodo. Iaido är konsten att dra och använda det japanska svärdet. Man tränar huvudsakligen utan motståndare i så kallade kata (former), men även partträning och testhuggning ingår. Den Iaido som tränas i Shobukan är All-Japan Kendo Federation (ZNKR) Iaido och Muso Shinden-ryu Iaido (koryu). I Jodo tränar man försvar mot svärd med Jo, en kort trästav (128cm). Jodo tränas parvis i kata (former). Den Jodo som tränas i Shobukan är All-Japan Kendo Federation (ZNKR) Jodo och Shinto Muso-ryu Jodo (koryu). Arterna kompletterar varandra, och ses ofta som “systerarter” inom klassisk japansk svärdskonst. Träningen bedrivs i Yacht måndagar 1745-1945 och onsdagar 1745-1945. Ansvariga instruktörer är Laurens Loozen, 5dan Iaido, 2dan Jodo och Martin Paganini, 3dan Iaido, 3dan Jodo. För info kontakta martin.paganini@ericsson.com

Göteborg’s budo Association Shobukan offers training in the classical japanese budo Iaido and Jodo. Iaido is the art of drawing, using and re-sheathing the Japanese sword. Training is mainly done through solo kata (forms), but later paired forms and test cutting is part of the curriculum. The Iaido practised in Shobukan is All-Japan Kendo Federation (ZNKR) Iaido and Muso Shinden-ryu Iaido (koryu). In Jodo one defends against the sword with at Jo, a short stick (128cm). Jodo is practised in paired forms. The Jodo practised in Shobukan is All-Japan Kendo Federation Jodo and Shinto Muso-ryu Jodo (koryu). Training takes place in Yacht, Mondays 1745-1945 and Wednesdays 1745-1945. Instructors: Laurens Loozen, 5dan Iaido, 2dan Jodo and Martin Paganini, 3dan Iaido, 3dan Jodo. For more info contact martin.paganini@ericsson.com